Sky Tronic

SKY TRONIC

Sky Tronic specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wdrożeniu na rynek nowych systemów stabilizacji i kontroli lotu dronów bazujących na logice rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller), przystosowanych do stabilnego i autonomicznego lotu w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Sky Tronic jest spółką “spin-off”, zawiązaną przez pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii, spółkę celową zarządzającą prawami własności intelektualnej i przemysłowej Politechniki Wrocławskiej.

Innowacyjny rozmyty system kontroli lotu, który posługuje się algorytmami sztucznej inteligencji, reaguje i steruje platformami latającymi w odpowiedzi na zmienne warunki w czasie wykonywania zadań, dedykowany jest bezzałogowym statkom powietrznym do zastosowań profesjonalnych np. misji poszukiwawczych, ratowniczych, transportowych, inspekcji budowlanych. Regulator rozmyty umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności lotu w trudnych warunkach np silny wiatr i zmiana wagi  przenoszonych ładunków.

O NAS


Sky Tronic to młoda firma technologiczna typu “spin-off” z branży bezzałogowego lotnictwa, zawiązana przez pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. – spółki celowej zarządzającej prawami własności intelektualnej i przemysłowej Politechniki Wrocławskiej. Inicjatorami i pomysłodawcami oraz głównymi udziałowcami spółki Sky Tronic są naukowcy Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Bogusław Szlachetko oraz dr. Inż. Michał Lower, którzy są twórcami innowacyjnych, autorskich algorytmów sterowania i stabilizacji lotu bezzałogowym statkiem powietrznym z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego FLC (ang. Fuzzy Logic Controller).

Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz wdrożeniu na rynek autopilotów, systemów sterowania i stabilizacji lotu wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych/dronów. Autopilot wyposażonych jest w  innowacyjne układy sterowania i stabilizacji lotu oparte na algorytmach wykorzystujących logikę rozmytą dla służb budowlanych, służb ratownictwa górskiego, wydziałów bezpieczeństwa publicznego np. policja, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna oraz zarządców terenów i tras narciarskich oraz górskich kolejek linowych. Działalność spółki opiera się wykorzystaniu autorskich rozwiązań w zakresie sterowania lotem UAV do zastosowań w branży bezzałogowego lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Regulator oparty o logikę rozmytą FLC posiada dużo większe możliwości od tradycyjnych regulatorów PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkowych), pod względem wyższej precyzji sterowania i stabilizacji lotu UAV, odporności na zmiany parametrów UAV lub trudne warunki pogodowe i środowiskowe. Nasz system kontroli lotu UAV wykazuje szybsze dojście do wartości zadanych, potrzebne do zapewnienia pełnej stabilizacji lotu UAV podczas wykonywania skomplikowanych misji operacyjnych. Technologia opiera się na wykorzystaniu wiedzy ekspertów/operatorów w zakresie pilotażu  do tworzenia reguł rozmytych sterowania/algorytmów sztucznej inteligencji np. przechyl, pochyl, odchyl więcej/mniej, które rozwiązują problemy w sposób analogiczny do ludzkiego mózgu, reagując i stabilizując lot w odpowiedzi na zakłócenia  w czasie wykonywania zadań.

Tradycyjne liniowe regulatory PID są bardzo uproszczone i nieadekwatne dla obiektów nieliniowych, do których zaliczamy bezzałogowe statki powietrzne. Pewne zjawiska, których nie można przewidzieć (np. zmienne warunki atmosferyczne, przesunięcie ładunku na dronie) nie są ujęte w modelach matematycznych. Ten element jest istotny w górach, gdzie silny podmuch wiatru może łatwo doprowadzić do rozbicia i dekalibracji drona.

Sky_Nav   sky_nav_flc_3

Zespół stanowi grupa ekspertów o interdyscyplinarnych kompetencjach:

 • Pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, posiadających dużą wiedzę, doświadczenie oraz know-how w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych UAV oraz systemów sterowania i stabilizacji lotu bezzałogowych aparatów latających.

DR INŻ. BOGUSŁAW SZLACHETKO – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe (1992)
 • Doktor nauk technicznych (2001)
 • Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska (od 1992 do chwili obecnej),
 • Opiekun Koła Naukowego JEDI na Politechnice Wrocławskiej, która zajmuje się budową, oprogramowaniem, sterowaniem, algorytmami przetwarzania sygnałów dla bezzałogowych platform latających (dronów). Koordynował grupę JEDI podczas zawodów Droniada 2014 (1 miejsce), Droniada 2015 (3 miejsce), Droniada 2016, IMAV 2016 w Pekinie (The International Micro Air Vehicle Conference and Competition – 2 miejsce) i UAV Medical Express 2016 w Australii (3 miejsce). JEDI uzyskała puchar Ministra Bezpieczeństwa Narodowego na zawodach Droniada 2014 za projekt autonomicznego drona, który nie zginie, odbiera i wysyła SMS ze swoją aktualną pozycją.
 • Dorobek naukowy: udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, doświadczenie w zakresie: automatyczne modele latające, oprogramowanie, sterowanie, regulatory oparte o logikę rozmytą, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, synteza i analiza sygnału mowy, nawigacja dla modeli UAV.

DR INŻ. MICHAŁ LOWER – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalność Automatyka Przemysłowa (1995r.)
 • Doktor nauk technicznych (2001)
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (od 1998 do chwili obecnej)
 • Opiekun Koła Naukowego Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki (KNEKSA) od 2005r.
 • Dorobek naukowy: udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, doświadczenie z zakresie: układy regulacji i sterowania procesów przemysłowych, sterowniki i regulatory, układy sterowania i stabilizacji lotu śmigłowca oraz wielowirnikowych modeli latających, algorytmy wnioskowania i regulacji oparte o logikę rozmytą

Oferta Spółki obejmuje:

Usługi programowania mikroprocesorów STM

 • Spółka realizuje zlecenia polegające na opracowaniu oprogramowania na mikroprocesorach z serii STM lub/i wykonaniu modułu elektronicznego na bazie mikroprocesora STM zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Projektowanie i wytwarzanie systemów kontroli lotu UAV

 • Projekt B+R. Spółka opracowała autorski system sterowania i kontroli lotu dronów (SkyNav FLC) oparty na logice rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller) , zapewniający w pełni automatyczną nawigację, poprawę efektywności sterowania i stabilności lotu podczas skomplikowanych misji operacyjnych (np. transportowe, poszukiwawcze, ratownicze, inspekcyjne), omijanie przeszkód oraz bezpieczne wykonywanie operacji w trudnych i  zmiennych warunkach terenowych i klimatycznych. W ramach testów w warunkach rzeczywistych na latających skuterach Hoverbike, udało się pozytywnie zweryfikować koncepcję technologiczną oraz skuteczność opracowanego rozwiązania.

Projektowanie i wytwarzanie kompletnych bezpilotowych systemów latających

 • W ramach projektu B+R dofinansowany z funduszy unijnych – programu Szybka Ścieżka, spółka opracowała bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w innowacyjne układy nawigacji i stabilizacji lotu oparte na logice rozmytej FLC  do analiz przestrzennych 3D obiektów i terenów budowlanych dla służb budowlanych.
 • Spółka zamierza realizować  program  badawczo-rozwojowy, w ramach którego opracowany będzie  bezzałogowy śmigłowiec ratowniczy i do  zastosowań specjalnych, którego celem i zadaniem jest dostarczanie obrazowej informacji rozpoznawczej z terenów trudno dostępnych, miejsc zagrożonych lub  niebezpiecznych dla człowieka.  Bezzałogowy śmigłowiec dedykowany  będzie dla służb i organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i ratowania życia, m.in. służby ratownicze: GOPR, TOPR, policja, straż pożarna, straż graniczna, firmy ochroniarskie, agencje detektywistyczne.

Świadczenie usług inspekcji termowizyjnych związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

 • W ramach projektu B+R dofinansowany z funduszy unijnych – z Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego został opracowany prototyp drona do celów inspekcyjnych. Spółka oferuje usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych BSP w zakresie wykonywania specjalistycznych pomiarów termowizyjnych z powietrza, audytów termowizyjnych wysokich obiektów budowlanych oraz  technicznych inspekcji termowizyjnych elementów infrastruktury krytycznej, np.: sieci energetycznych, ciepłowniczych, trakcji kolejowych, rurociągów, mostów kolejowych i drogowych.

SEARCH - MONITORING - RESCUE

NEW TECHNOLOGIES IN DUTY OF LIFE RESCUING

O NAS

Sky Tronic to dynamicznie rozwijająca się firma technologiczna, komercjalizująca systemy kontroli lotu dla bezzałogowych statków powietrznych.

OFERTA

Sky Tronic oferuje nowe technologie sterowania i stabilizacji lotu dla bezzałogowych statków powietrznych, do zastosowań specjalnych (misje rozpoznawczo-obserwacyjne, ratownicze, inspekcyjne).

PROJEKTY UE

Sky Tronic realizuje projekty UE, których głównym celem jest opracowanie bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w innowacyjną technologię sterowania lotem do monitowania placów budowy i obiektów budowlanych.

PARTNERZY

Sky Tronic współpracuje z uczelniami, jednostkami naukowymi i badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii.

NEWS

Sky Tronic zaprezentował się podczas In-Ference, Startup Growth And Scale – Funding Edition

Sky Tronic zaprezentował się podczas In-Ference, Startup Growth And Scale – Funding Edition

Reprezentanci Sky Tronic, Justyna Gudaszewska i Jacek Selwesiuk przedstawili system sterowania i stabilizacji lotu dla dronów na stoisku Demo Alley i spotkań z inwestorami podczas In-Ference, Startup Growth And Scale – Funding Edition – wydarzenia łączącego startupy z inwestorami w dniu 17 grudnia 2018 r. we Wrocławskim Parku Technologicznym. Sky Tronic została ponadto wybrana do zaprezentowania się przed profesjonalnym jury m.in. John Biggs, ekspertem TechCrunch z Nowego Yorku.

Sky Tronic zwycięzcą Startup Europe Awards w kategorii Internet of Things

Sky Tronic zwycięzcą Startup Europe Awards w kategorii Internet of Things

W dniu 15 listopada 2018 r. spółka Sky Tronic otrzymała dwa wyróżnienia z rąk komisarz Unii Europejskiej, Mariya Gabriel: Najlepszy Startup w kategorii Internet Rzeczy i Najlepsza Przedsiębiorczyni (Justyna Gudaszewska) w konkursie Startup Europe Awards podczas Startup Europe Summit w Sofii w Bułgarii. Dziękujemy Fundacji Finnova i Komisji Europejskiej za docenienie pracy nad komercjalizacją systemu sterowania i stabilizacji lotu dla dronów i promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet.

Spółka Sky Tronic na Targach Made in Wrocław 2018

Spółka Sky Tronic na Targach Made in Wrocław 2018

Spółka Sky Tronic zaprezentowała innowacyjny system sterowania i stabilizacji lotu dla bezzałogowych statków powietrznych podczas targów Made In Wrocław 2018 na stoisku Wrocławskiego Parku Technologicznego. Targi i konferencja biznesowa odbyły się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu w dniu 17 października 2018 roku. Organizatorami wydarzenia przedstawiającego  innowacje i wynalazki wrocławskich startupów byli m.in.Urząd Miejski i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Spółka Sky Tronic na Targach Lotnictwa Lekkiego Kielce 2018

Spółka Sky Tronic na Targach Lotnictwa Lekkiego Kielce 2018

Spółka Sky Tronic zaprezentowała inteligentny system sterowania lotu dla dronów i modelowania przestrzennego terenów budowlanych na stoisku i podczas prelekcji Bogusława Szlachetko i Michała Lowera w dniu 13 października 2018 r. podczas Targów Lotnictwa Lekkiego (Global Drone Conference) na terenie Targów Kielce. Głównym tematem konferencji organizowanej przez PLL LOT były „Bezpieczne technologie i prawo dla dronów”. Więcej o konferencji w Magazynie Pokładowym LOT – Kalejdoskop i stronie wydarzenia.