Sky Tronic podpisał list intencyjny z GOPR

Sky Tronic podpisał list intencyjny z GOPR

W dniu 24 października 2016 roku spółka Sky Tronic podpisała list intencyjny z Grupą Karkonoską GOPR, dotyczący wypracowania wspólnej wizji przeznaczenia bezzałogowego śmigłowca w ratownictwie górskim i pilotażowego wdrożenia w strukturach GOPR. W wyniku realizacji projektu opracowany zostanie śmigłowiec nowej generacji ściśle dostosowany do potrzeb i wymagań ratownictwa górskiego, który umożliwi skuteczną koordynację akcji poszukiwawczo-ratowniczych ludzi zaginionych, poszkodowanych w górach i zasypanych przez lawiny śnieżne oraz monitorowanie zagrożeń lawinowych.  

Sky Tronic otrzymał „Bon na Dotację”

Sky Tronic otrzymał „Bon na Dotację”

W dniu 17 października 2016 roku Zarząd Wrocławskiego Parku Technologicznego (“WPT”) udzielił spółce Sky Tronic Sp. z o.o.  wsparcia w ramach III edycji konkursu wspierania przedsiębiorczości “Bon na dotację”.  Bon przeznaczony będzie na pokrycie przez WPT poniesionych przez Spółkę Sky Tronic kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych.

Sky Tronic otrzymał pomoc „De Minimis”

Sky Tronic otrzymał pomoc „De Minimis”

W dniu 14 października 2016 roku Sky Tronic otrzymał pomoc “de minimis” w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Inkubacji organizowanego przez Wrocławski Park Technologiczny (WPT).  Oznacza to możliwość korzystania z infrastruktury technicznej i laboratoryjnej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i działalności innowacyjnej, znajdującej się na terenie WPT na preferencyjnych warunkach.

Sky Tronic rezydentem WPT

Sky Tronic rezydentem WPT

W dniu 14 października 2016r. firma technologiczna Sky Tronic Sp. z o.o., została oficjalnym rezydentem Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii Wrocławskiego Parku Technologicznego. Oznacza to możliwość współpracy i kooperacji z firmami wchodzącymi w skład WPT, co z pewnością przełoży się na wzrost innowacyjności opracowywanych i oferowanych przez nas rozwiązań w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych.