Sky Tronic i Budimex pracują nad autonomicznym dronem do inwentaryzacji terenów budowlanych

Sky Tronic i Budimex pracują nad autonomicznym dronem do inwentaryzacji terenów budowlanych

Innowacyjny projekt finansowany ze funduszy europejskich z programu „Szybka Ścieżka” dotyczy opracowania i wdrożenia inteligentnego systemu do analizy przestrzennej 3D obiektów inżynieryjnych przy pomocy wydajnej struktury drzew ósemkowych, który będzie odpowiedzią na zdiagnozowane w projekcie Budimex Innowacje potrzeby branży budowlanej.

Rezultatem współpracy będzie autonomicznie poruszająca się platforma pomiarowa o nazwie 3D Flight Explorer FLC, która w obrębie monitorowanego obszaru precyzyjnie odwzoruje elementy przestrzeni w technologii 3D, w czasie rzeczywistym i przy marginalizacji roli pilota-operatora. System stanowić będzie integralną część drona, znajdującego zastosowanie w monitoringu i pracach inspekcyjnych obiektów inżynieryjnych.

Cieszymy się z nawiązania współpracy z dużym przedsiębiorstwem, Grupą Kapitałową Budimex, w ramach której opracujemy oraz wspólnie przetestujemy nowy model bezzałogowego statku powietrznego dostosowanego do potrzeb naszego partnera. W ramach prac wykorzystany zostanie inteligentny system sterowania i stabilizacji lotu „SkyNav FLC”, który zapewni bezpieczny przelot oraz wykonanie pomiarów w trudnych i niebezpiecznych warunkach, jak: silne podmuchy wiatru, turbulencje czy utrudniony dostęp do obiektów. Nasz zespół zaprojektuje i skonstruuje własne elektroniczne urządzenie pomiarowe – wizyjny układ identyfikacji przestrzeni 3D. Na potrzeby systemu autonomicznego lotu zostaną opracowane inteligentne algorytmy podejmowania decyzji, służące do automatycznego wyznaczania optymalnej trasy przelotu. – komentuje dr inż. Michał Lower, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Sky Tronic.

Generowany obraz 3D pozwoli na szybkie i precyzyjne wyznaczanie potrzebnych parametrów modeli bryłowych, takich jak: wolny obszar, objętość przestrzeni zajętej, objętość mas ziemnych, elementy budowy czy różnice w objętości obiektów kubaturowych. Wirtualna przestrzeń 3D w postaci drzew ósemkowych jest bardzo efektywna i oszczędna jeśli chodzi o zajętość pamięci komputera, co znacząco obniży koszty obliczeniowe w porównaniu do tradycyjnej chmury punktów. Tworzona w ten sposób trójwymiarowa mapa otoczenia posłuży do nawigacji, a autonomiczny system pozwoli na omijanie przeszkód znajdujących się na trasie przelotu oraz wyznaczenie alternatywnej drogi do celu.

W przypadku procesu budowlanego, technologia może być stosowana na każdym etapie prac – od projektu po odbiór. Możliwa będzie także digitalizacja obrazu terenów inwestycyjnych oraz tworzenie edytowanych modeli bryłowych dla geodezji i kartografii. Tworzony system jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie prowadzeniem monitoringu strukturalnego obiektów inżynierskich i terenów inwestycyjnych.

System modelowania terenu 3D, nad którym pracujemy ze Sky Tronic, znajdzie zastosowanie  w optymalizacji procesów budowlanych. Jego rolą będzie szybkie i precyzyjne rejestrowanie obiektów przestrzennych. To będzie usługa nowego typu. Autonomiczny lot platformy nośnej oraz zautomatyzowane wykonywanie pomiarów fotogrametrycznych może znacznie usprawnić prace geodezyjne i skrócić czas generowania trójwymiarowych modeli 3D terenów pod planowane inwestycje. Nowy system do modelowania i monitoringu układów przestrzennych ma wspomóc  m.in. rozpoznawanie krawędzi dróg, skarp, wierzchołków czy budynków i przetwarzanie danych, otrzymywanych w wyniku nalotu fotogrametrycznego  z drona. Planujemy wykorzystanie go do cyklicznych inwentaryzacji terenów budowlanych  i zasobów znajdujących się na placach budowy. Dzięki temu rozwiązaniu, zacznie łatwiej będzie kontrolować zasięg robót ziemnych, a także stopień postępu inwestycji. – Komentuje Przemysław Kuśmierczyk, Kierownik Zespołu ds. Innowacji Budimex SA

Sky Tronic Sp. z o.o. to firma technologiczna typu spin-off z branży bezzałogowego lotnictwa, zajmująca się projektowaniem  i wdrażaniem na rynek bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów, w oparciu o innowacyjną technologię sterowania lotem opartą na rozmytych regulatorach stabilizacji lotu FLC (ang. Fuzzy Logic Controller). Spółka powstała jako biznesowa inicjatywa środowiska akademickiego, poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii (spółki  celowej Politechniki Wrocławskiej). Spółka działa  w strukturze Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT). www.skytronic.com.pl

***

BUDIMEX SA ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam osiągnąć pozycję lidera rynku budowlanego.  Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych.  Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Kontakt:

BUDIMEX SA

Krzysztof Kozioł, rzecznik prasowy, dyrektor Biura Komunikacji

tel. (22) 62 36 164, fax: (22) 62 36 014, kom. +48 605 557 101, email: krzysztof.koziol@budimex.pl

Źródło: http://media.budimex.pl/pr/385507/budimex-i-sky-tronic-pracuja-nad-autonomicznym-dronem-3d-flight-explor