Drony pomogą z powietrza strażakom walczącym z pożarami i poszukującym osób zaginionych

Drony pomogą z powietrza strażakom walczącym z pożarami i poszukującym osób zaginionych
Zwyczaj wiosennego wypalania traw ciągle się utrzymuje i podrywa do akcji strażaków. Sky Tronic podpisała list intencyjny z OSP Roczyny w powiecie wadowickim w Małopolsce zachodniej w zakresie opracowania, testowania i wdrożenia specjalistycznego drona przeznaczonego dla straży pożarnej. Drony strażackie będą stanowić istotny element wsparcia strażaków w walce z pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami oraz sprawcami nielegalnego wypalania traw na terenie gminy.

Wkrótce na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach koło Andrychowa w Małopolsce znajdować się będą bezzałogowe statki powietrzne, tzw. drony strażackie. Strażacy z OSP Roczyny jako pierwsi przeprowadzą testy nowego drona opracowanego przez wrocławską spółkę Sky Tronic, w codziennej służbie np. w akcjach gaszenia pożarów budynków, terenów leśnych i trawiastych, w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych podczas wypadków drogowych z dużą ilością poszkodowanych, osób zaginionych i poszkodowanych w pożarach itp.
 fot. OSP Roczyny – wypadek drogowy w Roczynach

 

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, Sky Tronic i OSP Roczyny nawiązały współpracę, polegającą na stworzeniu specjalistycznego drona dla straży pożarnej (tzw. Fire Coptera FLC), który będzie miał za zadanie ułatwić koordynowanie akcji gaśniczo-ratowniczych oraz działań obserwacyjno-rozpoznawczych z powietrza, monitorowanie terenów leśnych i trawiastych pod względem szybszego wykrywania pożarów oraz umożliwi poprawę skuteczności lokalizowania ofiar pożarów, wypadków drogowych oraz osób zaginionych, także turystów zaginionych w terenie trudno dostępnym.

 

Najważniejszym elementem drona strażackiego jest system obserwacji wyposażony w kamerę wizyjną oraz kamerę termowizyjną z tzw. zoomem optycznym, umożliwiającym podgląd, przybliżanie i przesyłanie informacji z miejsca zdarzenia w czasie rzeczywistym do naziemnej stacji dowodzenia akcją ratowniczą.

 

Dzięki obrazowi z góry łatwiej jest oszacować skalę zagrożenia i skierować odpowiednie służby na obszar zagrożony klęską żywiołową, co zwiększa szanse na szybsze wykrycie oraz uratowanie zagrożonych osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie. System obserwacji termowizyjnej, który działa w podczerwieni umożliwi zlokalizowanie źródeł ciepła, a tym samym wykrycie źródła zagrożenia pożarem, odnalezienia zaginionego w lesie, w wysokich zaroślach czy w gęsto zarośniętym polu, np. kukurydzy oraz będzie koordynował akcje poszukiwawczo-ratownicze w dzień jak i w nocy na dużych obszarach działań. Dron strażacki, dzięki wykorzystaniu nowej technologii bardziej precyzyjnego sterowania i stabilizacji lotu opartej na rozmytych regulatorach stabilizacji lotu FLC (ang. Fuzzy Logic Controller) znacznie ułatwi monitoring terenów zagrożonych pożarami, w trudnych warunkach atmosferycznych, np. przy silnym wietrze, gęstym dymie czy we mgle.

 

W ramach akcji profilaktycznych „patrol z powietrza” może monitorować obszary gminy pod względem wykrywania niebezpiecznych sytuacji mogących stwarzać zagrożenie dla mieszkańców, np. nielegalne wypalanie traw. Drony wznosząc się nad ziemią i wykonując stabilny zawis mogą nagrywać oraz wykonywać zdjęcia sprawców niebezpiecznych zachowań np. osób podpalających trawę, kradnących drzewo z lasów czy kłusowników, co pozwoli zarówno ukarać winnych zdarzenia jak również ostrzec inne osoby przed popełnianiem podobnych przestępstw na terenie gminy.

 

– Bezzałogowce to bardzo pomocne narzędzie komunikacji mobilnej w naszych działaniach, które zwiększy bezpieczeństwo strażaków, zmniejszy koszty prowadzenia działań operacyjnych oraz ułatwi nam prowadzenie i koordynację akcji ratowniczych oraz poszukiwawczych – komentuje Kazimierz Rajda, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach.  – Dzięki tym urządzeniom dowodzący akcją ratowniczą będzie mógł szybko ustalić stopień i zasięg zagrożenia. Strażacy nie będą musieli niejednokrotnie i niepotrzebnie narażać swojego zdrowia czy nawet życia, gdyż  drony dzięki niewielkim rozmiarom mogą dotrzeć do miejsc trudno dostępnych lub niebezpiecznych o wiele szybciej od nich i dostarczyć niezbędnych informacji z miejsca zdarzenia. 

 

Dzięki temu strażacy będą mieli lepsze rozpoznanie terenu działań i możliwość szybszego dotarcia z odpowiednim sprzętem, do miejsc wymagających pilnej interwencji oraz do osób oczekujących na udzielenie pomocy. Z pomocą drona będzie można szybciej i bardziej precyzyjnie przeszukać znacznie większy obszar, w krótszym czasie. Na przykład przeszukanie terenu o powierzchni ok. 10 ha przez kilkuosobową ekipę naziemną pieszo zajmuje kilka godzin, natomiast dron z powietrza może to zrobić nawet w ciągu 20-30 min. Dzięki monitoringowi powietrznemu znacząco wzrośnie poziom bezpieczeństwa, ponieważ szybkie wykrycie zagrożeń z powietrza może ograniczyć rozprzestrzenianie się pożarów i innych zdarzeń, zmniejszy straty oraz pozwoli na szybsze zidentyfikowanie sprawców.

 

W okresie wiosennym nasila się zjawisko pożarów suchych traw, do gaszenia których strażacy powiatu wadowickiego wyjeżdżają nawet kilkanaście razy w ciągu doby. Wypalanie traw powoduje zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt oraz niszczy naturalne środowisko. Sprawcy tego procederu przestaną czuć się bezkarnie, dzięki powietrznemu monitoringowi. Za nielegalne wypalanie traw grozi kara grzywny do 5 tys. złotych lub w przypadku, gdy pożar spowoduje zagrożenie utraty mienia lub życia, grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Obraz zarejestrowany przez kamery umieszczone na dronie oraz zdjęcia wykonane z dużą rozdzielczością mogą stanowić ważny dowód w rozpoznawaniu sprawców wypalania traw, którzy w ten sposób chcą pozbyć się suchych nieużytków.

 

Ponadto drony można wykorzystać również do zabezpieczenia przeciwpożarowego przeciwdziałaniu innym zagrożeniom podczas imprez masowych na wolnym powietrzu, festynów, uroczystości, meczów sportowych, rajdów.  – Chcemy wprowadzić na rynek najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, dostosowane także do potrzeb i wymagań jednostek straży pożarnej – mówi dr inż. Michał Lower, dyrektor ds. Rozwoju Produktów w firmie Sky Tronic. – Innowacyjny dron dla straży pożarnej wyposażony będzie w szereg nowych technologii, m.in. inteligentny system sterowania i stabilizacji lotu oparty na rozmytych regulatorach stabilizacji lotu FLC, system wykrywania i unikania przeszkód oraz system śledzenia obiektów, np. ludzi. 

 

Dzięki nowej technologii sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi będzie bardziej precyzyjne i bezpieczne w trudnych i zmiennych warunkach pogodowych na terenach górzystych, gdyż system ten umożliwia sterowanie lotem obiektu latającego w sposób analogiczny, jak to robi człowiek w czasie wykonywania różnych skomplikowanych zadań. Dron strażacki zdolny będzie do wykonywania lotów w pełni autonomicznych, podczas których  sam wystartuje, wykona przelot po zaplanowanej trajektorii lotu i wyląduje w zaplanowanym miejscu. Algorytmy sztucznej inteligencji pomogą w nauce i zapamiętywaniu tras przelotu oraz wyznaczaniu alternatywnej drogi prowadzącej do miejsca zdarzenia.  – Jesteśmy przekonani, że opracowany przez nas system komunikacji mobilnej dobrze sprawdzi się w codziennej trudnej pracy strażaków – mówi dr inż. Bogusław Szlachetko, dyrektor ds. badań i rozwoju Sky Tronic.  – Testujemy nasze systemy we współpracy z OSP w Roczynach. Chcemy, aby drony specjalistyczne strażackie stały się standardowym wyposażeniem wszystkich jednostek straży pożarnej w Polsce. 

 

Stabilizacja lotu w trudnych warunkach pogodowych np. podczas silnego podmuchu wiatru, wykrycie źródła zagrożenia pożarem oraz przesył obrazu o wysokiej rozdzielczości na żywo mają kluczowe znaczenie podczas koordynowania operacji gaśniczych, poszukiwawczych i ratowniczych. Ciągle zwiększa się wachlarz praktycznych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, dronów.