KONTAKT

SIEDZIBA

Sky Tronic Sp. z o.o.
ul. Zduńska 10,
51-180 Wrocław, Polska,
Tel: (+48) 601 705 030
www.skytronic.com.pl
biuro@skytronic.com.pl

DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia,
VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 365375160
KRS: 0000636815
NIP: 8943084919
Kapitał zakładowy: 251.000 PLN (opłacony w całości)
Rachunek bankowy (Idea Bank S.A.)
Nr: 58 1950 0001 2006 2598 2784 0002

DOJAZD

divi discount

google map responsive