O NAS

Sky Tronic to młoda i dynamicznie rozwijająca się firma technologiczna typu “spin-off” , zaliczana do sektora zaawansowanych technologii, tzw. “high-tech” z branży bezzałogowego lotnictwa, zawiązana przez pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. – spółki celowej zarządzającej prawami własności intelektualnej i przemysłowej Politechniki Wrocławskiej.

Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz wdrożeniu na rynek bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w  innowacyjne układy sterowania i stabilizacji lotu oparte na algorytmach wykorzystujących logikę rozmytą dla służb ratownictwa górskiego, wydziałów bezpieczeństwa publicznego np. policja, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna oraz zarządców zorganizowanych terenów narciarskich, tras narciarskich i górskich kolejek linowych. Działalność spółki opiera się wykorzystaniu autorskich rozwiązań w zakresie sterowania lotem UAV do zastosowań w branży bezzałogowego lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Inicjatorami i pomysłodawcami oraz głównymi udziałowcami spółki Sky Tronic są naukowcy Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Bogusław Szlachetko oraz dr. Inż. Michał Lower, którzy są jednocześnie twórcami innowacyjnych, autorskich algorytmów sterowania i stabilizacji lotu bezzałogowym statkiem powietrznym z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego FLC (ang. Fuzzy Logic Controller).

Regulator oparty o logikę rozmytą FLC posiada dużo większe możliwości od tradycyjnych regulatorów PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkowych), pod względem wyższej precyzji sterowania i stabilizacji lotu UAV, odporności na zmiany parametrów UAV lub trudne warunki pogodowe i środowiskowe. Ponadto nasz system UAV wykazuje szybsze dojście do wartości zadanych, potrzebnych do zapewnienia pełnej stabilizacji lotu UAV i zapewnia wyższą zdolność manewrowania platformą podczas wykonywania skomplikowanych misji operacyjnych. Technologia opiera się na wykorzystaniu wiedzy ekspertów/operatorów w zakresie pilotażu  do tworzenia reguł rozmytych/algorytmów sterowania np. przechyl, pochyl, odchyl więcej/mniej, które rozwiązują problemy w sposób analogiczny jak to robi człowiek (ludzki mózg), reagując i stabilizując lot w odpowiedzi na zakłócenia  w czasie wykonywania zadań.

Tradycyjne liniowe regulatory PID są bardzo uproszczone i nieadekwatne dla obiektów nieliniowych, do których zaliczamy bezzałogowe statki powietrzne. Pewne zjawiska, których nie można przewidzieć (np. zmienne warunki atmosferyczne) nie są ujęte w modelach matematycznych. Ten element jest szczególnie istotny w górach, gdzie silny podmuch wiatru może łatwo doprowadzić do rozbicia i dekalibracji bezzałogowego statku powietrznego.