O NAS


Sky Tronic to młoda firma technologiczna typu “spin-off” z branży bezzałogowego lotnictwa, zawiązana przez pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. – spółki celowej zarządzającej prawami własności intelektualnej i przemysłowej Politechniki Wrocławskiej. Inicjatorami i pomysłodawcami oraz głównymi udziałowcami spółki Sky Tronic są naukowcy Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Bogusław Szlachetko oraz dr. Inż. Michał Lower, którzy są twórcami innowacyjnych, autorskich algorytmów sterowania i stabilizacji lotu bezzałogowym statkiem powietrznym z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego FLC (ang. Fuzzy Logic Controller).

Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz wdrożeniu na rynek autopilotów, systemów sterowania i stabilizacji lotu wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych/dronów. Autopilot wyposażonych jest w  innowacyjne układy sterowania i stabilizacji lotu oparte na algorytmach wykorzystujących logikę rozmytą dla służb budowlanych, służb ratownictwa górskiego, wydziałów bezpieczeństwa publicznego np. policja, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna oraz zarządców terenów i tras narciarskich oraz górskich kolejek linowych. Działalność spółki opiera się wykorzystaniu autorskich rozwiązań w zakresie sterowania lotem UAV do zastosowań w branży bezzałogowego lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Regulator oparty o logikę rozmytą FLC posiada dużo większe możliwości od tradycyjnych regulatorów PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkowych), pod względem wyższej precyzji sterowania i stabilizacji lotu UAV, odporności na zmiany parametrów UAV lub trudne warunki pogodowe i środowiskowe. Nasz system kontroli lotu UAV wykazuje szybsze dojście do wartości zadanych, potrzebne do zapewnienia pełnej stabilizacji lotu UAV podczas wykonywania skomplikowanych misji operacyjnych. Technologia opiera się na wykorzystaniu wiedzy ekspertów/operatorów w zakresie pilotażu  do tworzenia reguł rozmytych sterowania/algorytmów sztucznej inteligencji np. przechyl, pochyl, odchyl więcej/mniej, które rozwiązują problemy w sposób analogiczny do ludzkiego mózgu, reagując i stabilizując lot w odpowiedzi na zakłócenia  w czasie wykonywania zadań.

Tradycyjne liniowe regulatory PID są bardzo uproszczone i nieadekwatne dla obiektów nieliniowych, do których zaliczamy bezzałogowe statki powietrzne. Pewne zjawiska, których nie można przewidzieć (np. zmienne warunki atmosferyczne, przesunięcie ładunku na dronie) nie są ujęte w modelach matematycznych. Ten element jest istotny w górach, gdzie silny podmuch wiatru może łatwo doprowadzić do rozbicia i dekalibracji drona.

Sky_Nav   sky_nav_flc_3