PARTNERZY

Sky Tronic współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi i badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami zainteresowanymi dystrybucją i wprowadzeniem innowacyjnej technologii na rynek polski i europejski.

SKYNAMO AEROSPACE

 • Skynamo Aerospace to firma, która rozwija projekt kompaktowego pionowzlotu – tzw. Hoverbike – stanowiącego połączenie motocykla z helikopterem. Pomysł na Hoverbike’a wziął się z chęci stworzenia sprzętu, który mógłby dawać frajdę z lotu podobną jak w przypadku „śmigacza” z Gwiezdnych Wojen. Projekt pozwoli nie tylko zrealizować marzenia wielu ludzi o lataniu ale ma być wprost wymarzonym narzędziem dla służb ratunkowych, straży pożarnej czy wojska. „Latającym skuterem” będzie można podróżować szybko, niezależnie od sytuacji na drodze i panujących warunków.
 • Umowa dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania i wdrożenia dedykowanego innowacyjnego systemu sterowania i stabilizacji lotu opartego na logice rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller) urządzeniami Hoverbike zwanego Stabilizatorem. Stabilizator będzie wspomagał operatora Hoverbike, tak aby mógł on sterować urządzeniem, wykorzystując sterownice zmieniające parametry lotu.

Skynamo AerospaceZnalezione obrazy dla zapytania hoverbike

KONTAKT

Skynamo Aerospace Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35, 32-830 Wojnicz
www.hoverbike.com.pl
e-mail: biuro@hoverbike.com.pl

PROGRAM SCALEUP

Spółka Sky Tronic zrealizowała projekt w ramach programu akceleracyjnego Startup Spark przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w ramach konkursu ScaleUP.  Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pn.: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, ScaleUP, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:  Mini UAV waz z systemem sterowania przystosowany do potrzeb dużego przedsiębiorstwa – Grupy Pietrucha

Cel projektu:  Projekt  obejmował stworzenie bezzałogowego statku powietrznego,  umożliwiającego  zbieranie danych drogą radiową z obiektów naziemnych – stacje pomiarowe, opaski monitorujące funkcje życiowe itp. podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Okres realizacji projektu: 15.12.2017r.  – 15.03.2018r.

Wartość  dofinansowania: 200 tys. zł (160 tys. zł w gotówce oraz usługi eksperckie o wartości 40 tys. zł)

Podobny obraz Znaleziony obraz

BUDIMEX

Spółka Sky Tronic realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich z programu Szybka Ścieżka dotyczący opracowania i wdrożenia inteligentnego systemu do analizy przestrzennej 3D obiektów inżynieryjnych przy pomocy wydajnej struktury drzew ósemkowych, który jest odpowiedzią na zdiagnozowane w projekcie BUDIMEX Innowacje potrzeby branży budowlanej.

Testy autonomicznej platformy bezzałogowej o nazwie 3D Flight Explorer FLC oraz technologii precyzyjnego odwzorowania elementów przestrzeni w formie trójwymiarowych modeli 3D za pomocą drzew ósemkowych w czasie rzeczywistym, zostaną przeprowadzone na terenach budowlanych Budimex S.A. Powstały system stanowić będzie integralną część drona, znajdującego zastosowanie w monitoringu i pracach inspekcyjnych obiektów inżynieryjnych. W ramach prac wykorzystany zostanie inteligentny system sterowania i stabilizacji lotu „SkyNav FLC”, który zapewni bezpieczny przelot oraz wykonanie pomiarów w trudnych i niebezpiecznych warunkach, jak: silne podmuchy wiatru, turbulencje, utrudniony dostęp do obiektów. Zespół Sky Tronic zaprojektuje i skonstruuje własne elektroniczne urządzenie pomiarowe – wizyjny układ identyfikacji przestrzeni 3D. Na potrzeby systemu autonomicznego lotu zostaną opracowane inteligentne algorytmy podejmowania decyzji, służące do automatycznego wyznaczania optymalnej trasy przelotu.

Generowany obraz 3D pozwoli na szybkie i precyzyjne wyznaczanie potrzebnych parametrów modeli bryłowych, takich jak: wolny obszar, objętość przestrzeni zajętej, objętość mas ziemnych, elementy budowy czy różnice w objętości obiektów kubaturowych. Wirtualna przestrzeń 3D w postaci drzew ósemkowych jest bardzo efektywna i oszczędna jeśli chodzi o zajętość pamięci komputera, co znacząco obniży koszty obliczeniowe w porównaniu do tradycyjnej chmury punktów. Tworzona w ten sposób trójwymiarowa mapa otoczenia posłuży do nawigacji, a autonomiczny system pozwoli na omijanie przeszkód znajdujących się na trasie przelotu oraz wyznaczenie alternatywnej drogi do celu.

W przypadku procesu budowlanego, technologia może być stosowana na każdym etapie prac – od projektu po odbiór oraz w zakresie digitalizacji obrazu terenów inwestycyjnych i tworzenie edytowanych modeli bryłowych dla geodezji i kartografii. Autonomiczny lot platformy nośnej oraz zautomatyzowane wykonywanie pomiarów fotogrametrycznych może znacznie usprawnić prace geodezyjne i skrócić czas generowania trójwymiarowych modeli 3D terenów pod planowane inwestycje. Nowy system do modelowania i monitoringu układów przestrzennych ma wspomóc m.in. rozpoznawanie krawędzi dróg, skarp, wierzchołków czy budynków i przetwarzanie danych, otrzymywanych w wyniku nalotu fotogrametrycznego z drona w zakresie wykorzystania go do cyklicznych inwentaryzacji terenów budowlanych i zasobów na placach budowy.

Budimex

Kontakt:

BUDIMEX SA

Krzysztof Kozioł, rzecznik prasowy, dyrektor Biura Komunikacji

tel. (22) 62 36 164, fax: (22) 62 36 014, kom. +48 605 557 101, email: krzysztof.koziol@budimex.pl

 GOPR

 • Spółka Sky Tronic Sp. z o. o podpisała list intencyjny z Grupą Karkonoską GOPR, dotyczący współpracy przy realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych, w zakresie opracowania docelowych parametrów techniczno – operacyjnych i funkcjonalnych bezzałogowego śmigłowca dla celów ratownictwa górskiego.
 • W ramach współpracy Karkonoska Grupa GOPR wyraziła również wolę udostępnienia i zabezpieczenia terenu dla przeprowadzenia testów prototypu systemu w warunkach rzeczywistych z udziałem ratowników górskich w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych ludzi zaginionych w górach oraz zasypanych przez lawiny śnieżne, prognozowaniu i ocenie zagrożeń lawinowych.
 • Grupa Karkonoska GOPR jest stowarzyszeniem i jedną z siedmiu grup regionalnych GOPR, która od ponad 50 lat zajmuje się ratowaniem życia turystów na terenie Sudetów Zachodnich, m.in. w Górach Izerskich, Karkonoszach, Górach Kaczawskich, Rudawach Janowickich oraz Wzgórzach Bramy Lubawskiej. Grupa zabezpiecza teren, który rocznie odwiedza 4 mln turystów z całego świata oraz przeprowadza ok. 300 akcji ratunkowych, 100 interwencji oraz 10 wypraw poszukiwawczych.

GOPR

KONTAKT
Stacja Centralna, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra
www.gopr.org
e-mail: karkonoska@gopr.pl

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

 • Współpraca z Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT) oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości i Technologii WPT polega na udostępnieniu pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności firmy, infrastruktury biurowej, informatycznej, sal konferencyjnych oraz nowoczesnych laboratoriów znajdujących się na terenie WPT.
 • Dzięki wykorzystaniu unikatowych w skali europejskiej laboratoriów i aparatury badawczej możliwe stanie się wprowadzanie na bieżąco innowacyjnych rozwiązań i produktów odpowiadających aktualnym potrzebom rynku UAV.
 • WPT jest jedną z najprężniejszych w kraju placówek zajmujących się udostępnieniem infrastruktury projektowej i badawczej dla małych i średnich firm (MŚP) bazujących na zaawansowanych technologiach w celu zapewnienia właściwych warunków do generowania innowacji. Jest Instytucją Otoczenia Biznesu wspierającą młodych polskich naukowców w realizacji innowacyjnych projektów, w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz transferze technologii do biznesu oraz w pracach badawczo-rozwojowych (B+R). Wrocławski Park Technologiczny S.A. stwarza odpowiednie warunki, w których rozwijają się innowacyjne pomysły biznesowe.

[one_half]Wrocławski Park Technologiczny WPT[/one_half]

[one_half][/one_half]

[one_half]

KONTAKT

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
Tel: +48 (71) 798 58 07
http://www.technologpark.pl
e-mail: wpt@technologpark.pl[/one_half]

[one_half]

KONTAKT

ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
Tel: +48 (71 ) 98 58 16
http://www.technologpark.pl/oferta/inkubatory-przedsiebiorczosci/inkubator-przedsiebiorczosci-i-technologii
e-mail: kontakt@startupwro.pl

[/one_half]

BILAN

 • Spółka Sky Tronic Sp. z o. o podpisała list intencyjny z Pracownią Projektową BILAN, dotyczący współpracy zakresie opracowania i wdrożenia na rynek specjalistycznego bezzałogowego statku powietrznego (tzw. ThermoCoptera FLC) dedykowanego do autonomicznego wykonywania przeglądów i inspekcji termowizyjnych wysokich obiektów budowlanych i inżynieryjnych.
 • Zgodnie z warunkami listu intencyjnego, ThermoCopter FLC będzie testowany w rzeczywistych warunkach, wykonując usługi inspekcji termowizyjnych dla partnerów współpracujących z firmą BILAN m.in. firm deweloperskich.
 • Spółka BILAN zadeklarowała współpracę przy przygotowywaniu ostatecznych raportów termowizyjnych tj. pełnej dokumentacji termicznej obiektu budowlanego dla klientów na podstawie przedstawionych przez spółkę Sky Tronic pomiarów termowizyjnych, na której zauważalne będą różnice temperatur wskazujące ubytki termiczne, nieszczelności, zawilgocenie itp.
 • Firma BILAN zapewni promocję projektu wśród dotychczasowych klientów i będzie wspólnie ze spółką Sky Tronic prowadziła działania zmierzające do pozyskania klientów zainteresowanych usługami inspekcji termowizyjnych.

BILAN

KONTAKT
Pracownia Projektowa BILAN,
ul. Niemcewicza 28a/1a, 50-238 Wrocław
www.bilan.pl
e-mail: pawel.bilka@bilan.pl
tel. +48 71 791 321 145
tel./fax +48 71 321 0 145

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROCZYNACH (OSP ROCZYNY)

 • Spółka Sky Tronic Sp. z o. o podpisała list intencyjny z OSP Roczyny, w powiecie wadowickim w Małopolsce zachodniej w zakresie opracowania specjalistycznego drona przeznaczonego dla straży pożarnej (tzw. Fire Coptera FLC). Dron testowany będzie przez strażaków  w codziennej służbie np. w zakresie monitorowania terenów leśnych i trawiastych pod względem szybszego wykrywania pożarów, koordynowania akcji gaśniczych budynków, terenów leśnych i trawiastych, wsparcia akcji poszukiwawczo-ratowniczych i działań  obserwacyjno-rozpoznawczych z powietrza podczas wypadków drogowych z dużą ilością poszkodowanych, osób poszkodowanych w pożarach, sprawców pożarów oraz zaginionych w terenie trudnodostępnym itp.
 • Drony strażackie będą stanowić istotny element wsparcia strażaków w walce z pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami oraz sprawcami nielegalnego wypalania traw na terenie gminy.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach powstała w lipcu 1911 r. z inicjatywy zarządu Kółka Rolniczego. Od 1995 r. jest jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a od 2012 r. należy do Małopolskiej Brygady Odwodowej i stanowi podmiot współpracujący z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2016 r. OSP Roczyny wzięła udział w 52 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 10 pożarów, 32 miejscowych zagrożeń, 8 zabezpieczeń sektora działań JRG, 2 alarmy fałszywe. Jednostka OSP Roczyny jest wzywana do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu  wadowickiego, woj. małopolskiego, a w przypadkach nadzwyczajnych może zostać zadysponowana do działań na terenie całego kraju. Posiada wyposażenie i wyszkolenie pozwalające na samodzielne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych m.in 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, zestaw medyczny PSP R1, system łączności radiowej, system selektywnego wywoływania itp. W szeregach OSP Roczyny służą 63 osoby, w tym 9 kobiet i 11 najmłodszych adeptów pożarnictwa. Co roku jednostka wypracowuje setki godzin przy utrzymaniu obiektu, zabezpieczaniu imprez masowych, pracach gospodarczych, uczestnicząc w szkoleniach i ćwiczeniach.

OSP Roczyny

KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Roczyny
Roczyny, ul. Bielska 156, 34-120 Andrychów
www.osproczyny.pl
e-mail: osproczyny@interia.pl
tel. +48 33 875 14 97

OSP WROCŁAW JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (OSP JRS WROCŁAW)

 • Spółka Sky Tronic Sp. z o. o podpisała list intencyjny z OSP JRS Wrocław w zakresie opracowania i testów specjalistycznego drona strażacko-ratowniczego (tzw. Fire Coptera FLC) w codziennej służbie np. akcjach poszukiwawczo-ratowniczych związanych z poszukiwań osób zaginionych w rozległym terenie i zasypanych pod gruzami, a także podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z pożarami, wypadkami, katastrofami budowlanymi, zagrożeniami ekologicznymi i innymi klęskami.
 • Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu jest pierwszą na Dolnym Śląsku i największą w Polsce, działającą od 13 lat jednostką wykorzystującą psy ratownicze certyfikowane przez Państwową Straż Pożarną do poszukiwań osób zaginionych w terenie (np. lasy, pola, łąki), w gruzowiskach i obiektach uszkodzonych w wyniku katastrof budowlanych.  Jednostka liczy 36 członków, przeszkolonych m.in. z zakresu ratownictwa medycznego i wysokościowego, którzy szkolą 30 psów poświęcając swój czas i chęci aby pomagać innym. Kilku członków jest zawodowo związanych z ratownictwem, to: 4 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, lekarz i 2 ratowników medycznych. Jednostka dysponuje 15 zespołami ratowniczymi specjalności terenowej i 9 zespołami specjalności gruzowiskowej, które zaliczyły egzaminy 1 klasy uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych wraz z psami. W marcu 2012r. jednostka została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. W 2017 r. OSP JRS Wrocław uczestniczyła w 15 działaniach ratowniczych, w tym 13 akcjach poszukiwawczych w terenie naturalnym i 2 akcjach związanych z przeszukaniem gruzowisk. 11 strażaków OSP JRS Wrocław wraz z 5 psami ratowniczymi specjalności gruzowiskowej uczestniczyło w działaniach ratowniczych w dniu 8 kwietnia 2017 r. podczas katastrofy budowalnej w Świebodzicach.

OSP JRS Wrocław

KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna
Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 14, 50-056 Wrocław
www.psyratownicze.pl
e-mail: kontakt@psyratownicze.pl
Marcin Kwaśniewski – Naczelnik – Wiceprezes
+48 48 605 977 322 – naczelnik@jrs.wroclaw.pl