PROJEKTY UE

I. Program ScaleUP. Działanie 2.4.1. POIR

Sky Tronic zrealizował Projekt w ramach programu akceleracyjnego Startup Spark przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w ramach konkursu ScaleUP.  Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pn.: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Scale Up, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:  Mini UAV waz z systemem sterowania przystosowany do potrzeb dużego przedsiębiorstwa – Grupy Pietrucha

Cel projektu:  Projektu zakładał stworzenie bezzałogowego statku powietrznego  umożliwiającego  zbieranie danych drogą radiową z obiektów naziemnych – stacje pomiarowe, opaski monitorujące funkcje życiowe itp. podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych pracowników poszkodowanych w wypadkach.

Okres realizacji projektu: 15.12.2017r.  – 15.03.2018r.

Wartość  dofinansowania: 200 tys. zł (160 tys. zł w gotówce oraz usługi eksperckie o wartości 40 tys. zł)

Podobny obraz

II. Tytuł projektu: „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych” do inwentaryzacji inwestycji budowlanych

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0875/17-00

Nazwa programu: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Szybka Ścieżka. Oś priorytetowa. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie autonomicznego systemu bezzałogowego do zbierania, analizy, objętości robót ziemnych oraz modelowania terenów budowlanych w 3D za pomocą technologii drzew ósemkowych dla potrzeb firm budowlanych i energetycznych. Projekt realizowany we współpracy z Grupą Kapitałową Budimex.

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 2 332 660,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 813 718,52 zł

POIR

Sky Tronic i Budimex pracują nad autonomicznym dronem do inwentaryzacji terenów budowlanych

ZAPYTANIA  OFERTOWE

[supsystic-tables id=’2′]

III. Tytuł projektu: „Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych, w oparciu o technologię sterowania rozmytego”

Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.01.02.01-02-0033/17-00

Nazwa programu: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś piorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Numer działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie bezzałogowego systemu do wykonywania autonomicznych inspekcji termowizyjnych i monitoringu obiektów trudnodostępnych z ziemi takich jak nietypowe dachy, kominy, elementy infrastruktury krytycznej, np.: sieci energetycznych, ciepłowniczych, powierzchni dachowych, trakcji kolejowych, rurociągów, mostów kolejowych i drogowych, wiatraków, kominów, turbin, itp. Projekt realizowany we współpracy z Grupą BILAN.

Efekt projektu: W ramach projektu powstanie inteligentny wielowirnikowiec, który zwiększy bezpieczeństwo i skróci czas przeprowadzenia analiz termicznych i technicznych wysokich budynków oraz ograniczy koszty związane np. z wynajęciem drogich helikopterów. ThermoCopter FLC dotrze do trudno dostępnych miejsc (np. dachów, kominów, sieci energetycznych) oraz pomoże szybko, taniej i bardziej precyzyjnie zlokalizować miejsca strat ciepła, awarii i wad konstrukcyjnych.

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 1 994 571,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 241 830,88 zł

RPO Dolny Śląsk

ZAPYTANIA OFERTOWE

[supsystic-tables id=’6′]