PROJEKTY UE

I. Program ScaleUP. Działanie 2.4.1. POIR

Sky Tronic realizuje Projekt w ramach programu akceleracyjnego Startup Spark przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w ramach konkursu ScaleUP.  Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pn.: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, Scale Up, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:  Mini UAV waz z systemem sterowania przystosowany do potrzeb dużego przedsiębiorstwa – Grupy Pietrucha

Cel projektu:  Projektu zakładał stworzenie bezzałogowego statku powietrznego  umożliwiającego  zbieranie danych drogą radiową z obiektów naziemnych – stacje pomiarowe, opaski monitorujące funkcje życiowe itp. podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Okres realizacji projektu: 15.12.2017r.  – 15.03.2018r.

Wartość  dofinansowania: 200 tys. zł (160 tys. zł w gotówce oraz usługi eksperckie o wartości 40 tys. zł)

Podobny obraz Znaleziony obraz Znalezione obrazy dla zapytania pietrucha grupa

 

II. Sky Tronic sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych” do inwentaryzacji inwestycji budowlanych, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Rozwoju, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka Ścieżka dla MŚP) poszukuje Podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie usług badawczych w ramach projektu.

Sky Tronic i Budimex pracują nad autonomicznym dronem do inwentaryzacji terenów budowlanych

ZAPYTANIA  OFERTOWE

 

III. Sky Tronic Sp. z o.o. planuje realizację projektu “Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych, w oparciu o technologię sterowania rozmytego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś piorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Numer działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

Inteligentny wielowirnikowiec zwiększy bezpieczeństwo i skróci czas przeprowadzenia analiz termicznych i technicznych wysokich budynków oraz ograniczy koszty związane np. z wynajęciem drogich helikopterów. ThermoCopter FLC dotrze do trudno dostępnych miejsc (np. dachów, kominów, sieci energetycznych) oraz pomoże szybko, taniej i bardziej precyzyjnie zlokalizować miejsca strat ciepła, awarii i wad konstrukcyjnych.

 

IV.  Spółka Sky Tronic Sp. z o.o. zamierza realizować Projekt „Opracowanie nowej konstrukcji BSP w układzie Flettnera” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Konkurs 8/1.2/2017. Program sektorowy: INNOSBZ Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Na obecnym etapie Spółka prowadzimy wybór Podwykonawcy do realizacji usług badawczo-rozwojowych przewidzianych w Projekcie.

ZAPYTANIA  OFERTOWE

Głównym celem jest opracowanie systemu do  precyzyjnej obserwacji lotniczej i rozpoznania obrazowego podczas klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz wsparcia akcji poszukiwawczo-ratowniczych turystów zaginionych w górach, poszkodowanych w wypadkach, wykorzystywanego przez policję, straż pożarną, służby zarządzania kryzysowego, służby ratownictwa górskiego, straż graniczną, służbę leśną oraz szereg specjalistycznych przedsiębiorstw.

Efektem realizacji Projektu będzie konfiguracja śmigłowca ratowniczego (Rescue UAV), wyposażonego w autorski system sterowania i kontroli lotu oparty na logice rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller),  zapewniający precyzyjne sterowanie, stabilne utrzymywania zadanej wysokości i pozycji, wysoką manewrowość śmigłowca oraz  bezpieczne wykonywanie misji bez względu na warunki operacyjne i  środowiskowe (np. opuszczenie ładunku czy silne podmuchy wiatru).

Opracowany system poszerzy funkcjonalność oferowanych na rynku krajowym i światowym rozwiązań z zakresu zarządzania lotem UAV, podniesienia poziomu bezpieczeństwa w górach, na szlakach turystycznych, zorganizowanych terenach narciarskich oraz niesienia pomocy osobom. Może diametralnie zmienić sposób przeprowadzania akcji poszukiwawczo-ratowniczych w górach oraz pozytywnie wpływać na szybkość i skuteczność poszukiwania i ratowania życia turystów zaginionych w górach, poszkodowanych w wypadkach i zasypanych przez lawiny śnieżne w porównaniu do wykorzystania standardowych śmigłowców ratowniczych.

Z uwagi na mobilność systemu oraz  możliwości, pozwala na wykonywanie wielu zadań, daje możliwość nie tylko rozpoznania zagrożeń lawinowych, śledzenia przebiegu i oceny katastrof i klęsk żywiołowych, szybkiego lokalizowania poszkodowanych z wykorzytaniem kamer dziennych i termowizyjnych, ale także wpierania akacji ratowniczych (oświetlenie  miejsca zdarzenia, komunikacja z poszkodowanymi oraz dostarczania niezbędnego sprzętu ratowniczego na miejsce zdarzenia).