Sky Tronic otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Sky Tronic otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Spółka Sky Tronic uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu “Opracowanie systemu do precyzyjnej obserwacji lotniczej i rozpoznania obrazowego podczas klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz wsparcia akcji poszukiwawczo-ratowniczych turystów zaginionych w górach, poszkodowanych w wypadkach oraz zasypanych przez lawiny śnieżne”. Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, główny organizator Forum Inteligentnego Rozwoju.
Partnerem medialnym wyróżnienia jest sekcja „Rzecz o Inwestycjach”- ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wybór laureatów zostanie dokonany przez Kapitułę, w oparciu o realizowane przed dany podmiot projekty i inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego. Pod uwagę brana będzie również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ innowacyjnych rozwiązań na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Przy wyborze Kapituła kierować się będzie również kwestią dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznej.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom w poszczególnych kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, innowacyjne firmy, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki miejskie, będzie miało miejsce w czasie uroczystej gali II Forum Inteligentnego Rozwoju 2017, która odbędzie się 23-24 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa. Forum Inteligentnego Rozwoju towarzyszyć będą także targi goPL2020, dedykowane dawcom i biorcom nowych technologii, podczas których możliwe będzie zorganizowanie stoisk wystawienniczych.

List nominacyjny pod linkiem