Sky Tronic na Spark Demo Day 2018

Sky Tronic na Spark Demo Day 2018

Sky Tronic wziął udział w Spark Demo Day w dniu 15 marca 2018r w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Sky Tronic zaprezentował powstały w ramach akceleracji Startup Spark system mini-UAV z systemem radiowej transmisji danych służący do zbierania danych z terenów trudno dostępnych za pomocą sieci mesh. System jest odpowiedzią na wyzwanie ze strony Grupy Pietrucha, partnera ŁSSE w zakresie monitorowania obiektów inżynieryjnych i zczytywania danych z opasek monitorujących funkcje życiowe.
demo_day_drony

Podczas Spark Demo Day, uroczystej gali finałowej programu akceleracyjnego Startup Spark ponad 20 startup’ów, a wśród nich Sky Tronic, zaprezentowało  innowacyjne projekty wypracowane wspólnie z Partnerami biznesowymi działającymi w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stworzony w ramach programu akceleracyjnego  bezzałogowy statek powietrzny typu Mini UAV, który zespół Sky Tronic przedstawił na dedykowanym stoisku i scenie Łódźkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażony jest w autopilot SkyNav oraz autorski system radiowej transmisji danych w sieci mesh do zbierania i przesyłania danych drogą radiową z sensorów rozrzuconych na rozległych terenach. System Mini-UAV został opracowany we współpracy z partnerem ŁSSE, Grupy Pietrucha w celu spełnienia wymagań partnera w zakresie autonomicznego monitorowania obiektów inżynieryjnych oraz odczytu i przesyłania danych z opasek monitorujących funkcje życiowe pracowników w trudno dostępnych terenach m.in Azji Południowo-Wschodniej. Dron ratowniczy może znaleźć zastosowanie w systemach oznakowania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, systemach ewakuacji i ratowania życia podczas katastrof naturalnych czy systemach pre-medical z funkcją lokalizacji ofiar do szybkiej diagnostyki stanu zdrowia człowieka.
Mini-UAV może w przyszłości znaleźć szersze zastosowanie w zakresie autonomicznego odczytu z czujników sejsmicznych służących do badania drgań, złóż ropy naftowej, monitorowania linii energetycznych czy wycieków gazu w rurociągach. Opracowany system może także posłużyć do zczytywania danych z  sensorów lawinowych, stacji meteorologicznych oraz czujników pomiaru zanieczyszczeń wydobywających się z kominów.

Dziękujemy ekspertom ze Startup Spark za wsparcie finansowe w wysokości 160 tys. zł, wsparcie technologiczne i merytoryczne oraz dostęp do infrastruktury zespołów badawczych Grupy Pietrucha, które uzyskaliśmy w trakcie trzymiesięcznego programu akceleracyjnego, które pomogło dopracować i dostosować nasz produkt dla potrzeb klienta końcowego. Liczymy, że cenna wiedza i kontakty biznesowe nawiązane podczas programu akceleracyjnego Startup Spark oraz gali finałowej Spark Demo Day zaowocują kolejnymi wdrożeniami naszego bezzałogowego statku powietrznego w wielu dziedzinach gospodarki. Zapraszamy do współpracy!