Sky Tronic uczestniczył w Sejmiku Dronowym

Sky Tronic uczestniczył w Sejmiku Dronowym

W dniu 31 stycznia 2017 r. spółka Sky Tronic wspólnie z Kołem Naukowym JEDI Politechniki Wrocławskiej uczestniczyła w Sejmiku Dronowym w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Sky Tronic jako spółka z branży bezzałogowego lotnictwa w czasie obrad poparła pomysł dotyczący utworzenia organizacji Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Liczymy, że zawiązanie tej organizacji nastąpi już 22 marca na zjeździe założycielskim w Kancelarii Prawnej DZP w Warszawie.

Przedstawiciele branży UAV, nauki, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i potencjalni klienci debatowali o przyszłości rynku bezzałogowego lotnictwa. W spotkaniu udział wzięła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Instytut Mikromakro, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP-PIB).