Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 i Sky Tronic podpisały list intencyjny w zakresie opracowania mobilnego systemu dowodzenia i łączności wraz ze stacją ładowania dronów

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 i Sky Tronic podpisały list intencyjny w zakresie opracowania mobilnego systemu dowodzenia i łączności wraz ze stacją ładowania dronów

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A w Czernicy i Sky Tronic podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i opracowania nowoczesnych, autonomicznych, mobilnych systemów dowodzenia i łączności na wozach bojowych wraz ze stacją ładowania dla bezzałogowych statków powietrznych.

zdjęcie: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., od lewej: Artur Siennicki – Prezes Zarządu spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., Tadeusz Gudaszewski – Prezes Zarządu spółki Sky Tronic Sp. z o.o.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ S.A.), podpisała list intencyjny o współpracy z wrocławską spółką Sky Tronic Sp. z o.o., twórcą innowacyjnej technologii sterowania i stabilizacji lotu dla bezzałogowych statków powietrznych, opartej na metodach sztucznej inteligencji.

Strony na podstawie podpisanego dokumentu zadeklarowały chęć współpracy, w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowoczesnych, autonomicznych, mobilnych systemów dowodzenia na wozach bojowych spółki WZŁ-2 S.A. ze stacją ładowania dla bezzałogowych statków powietrznych, na potrzeby polskiej armii. Na mocy listu intencyjnego Sky Tronic Sp z o.o. będzie wspierać WZŁ-2 S.A. nowymi technologiami dla dronów, natomiast WZŁ-2 S.A. będzie współpracować w zakresie działalności produkcyjnej i logistycznej. W pracach badawczych i rozwojowych uczestniczyć będzie także Politechnika Wrocławska.

„Podpisanie listu intencyjnego z firmą Sky Tronic stanowi pierwszy krok w kierunku wspólnego rozwoju zaawansowanych systemów bezzałogowych, istotnie zwiększających zdolności obronne Polski. Zawarte porozumienie stwarza możliwości rozszerzenia naszej oferty o mobilne systemy dowodzenia i łączności na wozach bojowych, produkowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie opracowane przez firmę Sky Tronic, które wpisują się w priorytetowy Program Modernizacji Technicznej polskiej armii.” – komentuje Artur Siennicki, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

„Dostrzegliśmy doskonałą infrastrukturę techniczną, kompetencje i doświadczenie kadry inżynieryjnej oraz zdolności wytwórcze WZŁ-2, konieczne do prowadzenia prac badawczych i produkcji  mobilnego lądowiska ze stacją ładowania dla platform bezzałogowych w zastosowaniach militarnych.” – komentuje Tadeusz Gudaszewski, Prezes Zarządu spółki Sky Tronic Sp. z o.o.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), powstała w 1961 r., zajmuje się produkcją systemów łączności, w tym min.: ruchomych węzłów i modułów łączności, kabin szczelnych elektromagnetycznie, zautomatyzowanych wozów dowodzenia, rozgłośni elektroakustycznych itp. Spółka jest jedynym w kraju autoryzowanym dostawcą usług serwisowych oraz szkoleń w zakresie obsługi radiostacji firmy HARRIS Corporation. Więcej informacji na stronie internetowej: www.wzl2.pl.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest liderem polskiego przemysłu i jednym z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek w branżach jak: obronna, stoczniowa, nowych technologii. Jej roczne przychody wynoszą ok. 5 mld zł. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pgzsa.pl.

Sky Tronic Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą z branży bezzałogowego lotnictwa, specjalizującą się w tworzeniu nowoczesnych technologii dla bezzałogowych statków powietrznych, w oparciu o pionierski system sterowania i stabilizacji lotu dla dronów, umożliwiający precyzyjny lot podczas silnego wiatru i przenoszenia ładunków, wykorzystujący autorskie algorytmy logiki rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller). Więcej informacji na stronie internetowej: www.skytronic.com.pl

Źródło: http://wzl2.pl/wp-content/uploads/2014/12/informacja-nt_listu-intencyjnego_Sky-Tronic.docx.pdf