ZESPÓŁ

Zespół stanowi grupa ekspertów o interdyscyplinarnych kompetencjach:

 • Pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, posiadających dużą wiedzę, doświadczenie oraz know-how w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych UAV oraz systemów sterowania i stabilizacji lotu bezzałogowych aparatów latających.

DR INŻ. BOGUSŁAW SZLACHETKO – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe (1992)
 • Doktor nauk technicznych (2001)
 • Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska (od 1992 do chwili obecnej),
 • Opiekun Koła Naukowego JEDI na Politechnice Wrocławskiej, która zajmuje się budową, oprogramowaniem, sterowaniem, algorytmami przetwarzania sygnałów dla bezzałogowych platform latających (dronów). Koordynował grupę JEDI podczas zawodów Droniada 2014 (1 miejsce), Droniada 2015 (3 miejsce), Droniada 2016, IMAV 2016 w Pekinie (The International Micro Air Vehicle Conference and Competition – 2 miejsce) i UAV Medical Express 2016 w Australii (3 miejsce). JEDI uzyskała puchar Ministra Bezpieczeństwa Narodowego na zawodach Droniada 2014 za projekt autonomicznego drona, który nie zginie, odbiera i wysyła SMS ze swoją aktualną pozycją.
 • Dorobek naukowy: udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, doświadczenie w zakresie: automatyczne modele latające, oprogramowanie, sterowanie, regulatory oparte o logikę rozmytą, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, synteza i analiza sygnału mowy, nawigacja dla modeli UAV.

DR INŻ. MICHAŁ LOWER – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalność Automatyka Przemysłowa (1995r.)
 • Doktor nauk technicznych (2001)
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (od 1998 do chwili obecnej)
 • Opiekun Koła Naukowego Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki (KNEKSA) od 2005r.
 • Dorobek naukowy: udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, doświadczenie z zakresie: układy regulacji i sterowania procesów przemysłowych, sterowniki i regulatory, układy sterowania i stabilizacji lotu śmigłowca oraz wielowirnikowych modeli latających, algorytmy wnioskowania i regulacji oparte o logikę rozmytą