ZESPÓŁ

Zespół stanowi grupa ekspertów o interdyscyplinarnych kompetencjach:

 • Pracowników naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, posiadających dużą wiedzę, doświadczenie oraz know-how w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych UAV oraz systemów sterowania i stabilizacji lotu bezzałogowych aparatów latających.
 • Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – ekspertów rynku kapitałowego, posiadających dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, sprzedaży i marketingu oraz relacji inwestorskich (IR i PR), dostęp do szerokiej bazy inwestorów, możliwości pozyskiwania finansowania z rynku kapitałowego oraz funduszy UE.

DR INŻ. BOGUSŁAW SZLACHETKO – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe (1992)
 • Doktor nauk technicznych (2001)
 • Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska (od 1992 do chwili obecnej),
 • Opiekun Koła Naukowego JEDI na Politechnice Wrocławskiej, która zajmuje się budową, oprogramowaniem, sterowaniem, algorytmami przetwarzania sygnałów dla bezzałogowych platform latających (dronów). Koordynował grupę JEDI podczas zawodów Droniada 2014 (1 miejsce), Droniada 2015 (3 miejsce), Droniada 2016, IMAV 2016 w Pekinie (The International Micro Air Vehicle Conference and Competition – 2 miejsce) i UAV Medical Express 2016 w Australii (3 miejsce). JEDI uzyskała puchar Ministra Bezpieczeństwa Narodowego na zawodach Droniada 2014 za projekt autonomicznego drona, który nie zginie, odbiera i wysyła SMS ze swoją aktualną pozycją.
 • Dorobek naukowy: udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, doświadczenie w zakresie: automatyczne modele latające, oprogramowanie, sterowanie, regulatory oparte o logikę rozmytą, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, synteza i analiza sygnału mowy, nawigacja dla modeli UAV

DR INŻ. MICHAŁ LOWER – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalność Automatyka Przemysłowa (1995r.)
 • Doktor nauk technicznych (2001)
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (od 1998 do chwili obecnej)
 • Opiekun Koła Naukowego Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki (KNEKSA) od 2005r.
 • Dorobek naukowy: udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, doświadczenie z zakresie: układy regulacji i sterowania procesów przemysłowych, sterowniki i regulatory, układy sterowania i stabilizacji lotu śmigłowca oraz wielowirnikowych modeli latających, algorytmy wnioskowania i regulacji oparte o logikę rozmytą

 

 


 

 

DR INŻ. TADEUSZ GUDASZEWSKI – Project Coordinator

 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu (1977)
 • Doktor nauk technicznych, Instytut Technologii Przemysłu Spożywczego i Chemicznego UE we Wrocławiu (1984)
 • Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr.1537
 • Doświadczenie biznesowe: posiada ponad 25 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, w zakresie analiz finansowych, wycen firm, pozyskiwania finansowania z rynku kapitałowego i funduszy z UE, wprowadzaniu spółek na GPW w Warszawie. Pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie w wielu instytucjach finansowych, m.in.: spółkach publicznych notowanych na GPW i NewConnect. Pełnił funkcje Członka RN w wielu spółkach giełdowych
 • Dorobek naukowy: autor lub współautor ok. 80 publikacji naukowych i 1 zgłoszenia patentowego, udział w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych

 


 

JUSTYNA GUDASZEWSKA – Project Manager

 • Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bachelor Studies In Finance, Master Studies In Finance (2012)
 • Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2654
 • Certyfikowany Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Obrocie NewConnect nr 170
 • Charted Financial Analyst Level 1 passed
 • Absolwentka studiów podyplomowych „Biznes w Biotechnologii”, UJ w Krakowie
 • Doświadczenie biznesowe: posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, analiz finansowych, wycen i raportów bieżących i okresowych spółek notowanych na NewConnect i GPW. Posiada doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich i public relations spółek giełdowych. Pełniła funkcje kierownicze i dyrektorskie w wielu instytucjach finansowych, m.in.: spółkach niepublicznych i publicznych notowanych na GPW.