OFERTA

Oferta Spółki obejmuje:

Usługi programowania mikroprocesorów STM

  • Spółka realizuje zlecenia polegające na opracowaniu oprogramowania na mikroprocesorach z serii STM lub/i wykonaniu modułu elektronicznego na bazie mikroprocesora STM zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Projektowanie i wytwarzanie systemów kontroli lotu UAV

  • Projekt B+R. Spółka opracowała autorski system sterowania i kontroli lotu dronów (SkyNav FLC) oparty na logice rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller) , zapewniający w pełni automatyczną nawigację, poprawę efektywności sterowania i stabilności lotu podczas skomplikowanych misji operacyjnych (np. transportowe, poszukiwawcze, ratownicze, inspekcyjne), omijanie przeszkód oraz bezpieczne wykonywanie operacji w trudnych i  zmiennych warunkach terenowych i klimatycznych. W ramach testów w warunkach rzeczywistych na latających skuterach Hoverbike, udało się pozytywnie zweryfikować koncepcję technologiczną oraz skuteczność opracowanego rozwiązania.

Projektowanie i wytwarzanie kompletnych bezpilotowych systemów latających

  • W ramach projektu B+R dofinansowany z funduszy unijnych – programu Szybka Ścieżka, spółka opracowała bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w innowacyjne układy nawigacji i stabilizacji lotu oparte na logice rozmytej FLC  do analiz przestrzennych 3D obiektów i terenów budowlanych dla służb budowlanych.
  • Spółka zamierza realizować  program  badawczo-rozwojowy, w ramach którego opracowany będzie  bezzałogowy śmigłowiec ratowniczy i do  zastosowań specjalnych, którego celem i zadaniem jest dostarczanie obrazowej informacji rozpoznawczej z terenów trudno dostępnych, miejsc zagrożonych lub  niebezpiecznych dla człowieka.  Bezzałogowy śmigłowiec dedykowany  będzie dla służb i organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i ratowania życia, m.in. służby ratownicze: GOPR, TOPR, policja, straż pożarna, straż graniczna, firmy ochroniarskie, agencje detektywistyczne.

Świadczenie usług inspekcji termowizyjnych związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

  • W ramach projektu B+R dofinansowany z funduszy unijnych – z Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego został opracowany prototyp drona do celów inspekcyjnych. Spółka oferuje usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych BSP w zakresie wykonywania specjalistycznych pomiarów termowizyjnych z powietrza, audytów termowizyjnych wysokich obiektów budowlanych oraz  technicznych inspekcji termowizyjnych elementów infrastruktury krytycznej, np.: sieci energetycznych, ciepłowniczych, trakcji kolejowych, rurociągów, mostów kolejowych i drogowych.