OFERTA

Oferta Spółki obejmuje:

Projektowanie i wytwarzanie systemów sterowania i kontroli lotu UAV

  • Spółka opracowuje innowacyjne układy sterowania i  kontroli lotu oparte na logice rozmytej FLC (ang. Fuzzy Logic Controller)  o nazwie Sky Tronic FLC dedykowane dla bezzałogowych statków powietrznych (UAV), zapewniające w pełni automatyczną nawigację, wysoką stabilność lotu, precyzje pozycjonowania statku oraz bezpieczne wykonywanie operacji w trudnych i  zmiennych warunkach terenowych i klimatycznych. W ramach testów symulacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, udało nam się pozytywnie zweryfikować koncepcję technologiczną oraz skuteczność opracowanego rozwiązania.

Projektowanie i wytwarzanie kompletnych bezpilotowych systemów latających

  • Spółka opracowuje bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w innowacyjne układy sterowania lotem oparte na logice rozmytej FLC (Fuzzy Logic Controller)  do  zastosowań specjalnych, którego celem i zadaniem jest dostarczanie obrazowej informacji rozpoznawczej z terenów trudno dostępnych, miejsc zagrożonych lub  niebezpiecznych dla człowieka.
  • Spółka zamierza realizować  program  badawczo-rozwojowy, w ramach którego opracowany będzie  bezzałogowy śmigłowiec ratowniczy  dedykowany dla służb i organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i ratowania życia, m.in. służby ratownicze: GOPR, TOPR, policja, straż pożarna, straż graniczna, firmy ochroniarskie, agencje detektywistyczne.

Projektowanie i wytwarzania systemów zwiększających bezpieczeństwo wykonywania lotów 

  • Spółka opracowuje innowacyjne systemy antykolizyjne dla bezzałogowych statków powietrznych (UAV), umożliwiające wykrywanie przeszkód terenowych, unikanie kolizji oraz  samodzielny lot między przeszkodami występującymi na trasie lotu  (np. drzewa, obiekty, linie wysokiego napięcia, maszty, kolejki linowe, itp.). Pozwoli to na wzrost bezpieczeństwa wykonywania lotów zdalnie sterowanych, a w szczególności lotów autonomicznych.

Świadczenie usług związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (UAV)

  • Spółka oferuje usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV w zakresie wykonywania specjalistycznych pomiarów termowizyjnych z powietrza, audytów termowizyjnych wysokich obiektów budowlanych oraz  technicznych inspekcji termowizyjnych elementów infrastruktury krytycznej, np.: sieci energetycznych, ciepłowniczych, trakcji kolejowych, rurociągów, mostów kolejowych i drogowych.